Odvoz suti a odpadu

Nejrychlejší kontejnery Kladno

Kontejnery od 1 600 Kč

Odvoz odpadů, suti, zeminy, komunálního odpadu, bio odpadů a dalších materiálů

Náš ceník

Vozidla Bikramka.cz jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02722.
Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.
Všechny naše kontejnery lze otevírat!

Kontejner
3 m3

Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška: 0,4 m

kontejner-na-sut-a-odpad-3m3

nebo

Objem Materiál Cena bez DPH Cena s DPH
3 m3 zemina čistá bez suti a kamení 1 800 Kč 1 936 Kč
3 m3 zemina výkopová s kamením (bez suti) 1 900 Kč 2 299 Kč
3 m3 směs zeminy se sutí 2 200 Kč 2 662 Kč
3 m3 stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 1 900 Kč 2 299 Kč
3 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) 2 800 Kč 3 267 Kč
3 m3 směsný komunální odpad se sutí (max. 1,5 tuny) – např. bytové jádro 3 600 Kč 4 356 Kč
3 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 1 900 Kč 2 299 Kč
3 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 1 600 Kč 1 936 Kč
3 m3 střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 1 800 Kč 1 936 Kč

Kontejner
5 m3

Délka: 4,2 m
Šířka: 2,2 m
Výška: 0,55 m

kontejner-na-sut-a-odpad-5m3

nebo

Objem Materiál Cena bez DPH Cena s DPH
5 m3 zemina čistá bez suti a kamení 2 600 Kč 3 146 Kč
5 m3 zemina výkopová s kamením (bez suti) 2 900 Kč 3 509 Kč
5 m3 směs zeminy se sutí 3 300 Kč 3 993 Kč
5 m3 stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 2 900 Kč 3 509 Kč
5 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) 3 600 Kč 4 356 Kč
5 m3 směsný komunální odpad se sutí (max. 1,5 tuny) – např. bytové jádro 4 900 Kč 5 929 Kč
5 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 2 400 Kč 2 904 Kč
5 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 2 200 Kč 2 662 Kč
5 m3 střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 2 400 Kč 2 904 Kč

Kontejner
8 m3

Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška: 1 m

kontejner-na-sut-a-odpad-8m3

nebo

Objem Materiál Cena bez DPH Cena s DPH
8 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 1,5 tuny) 4 300 Kč 5 203 Kč
8 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 3 600 Kč 4 356 Kč
8 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 2 800 Kč 3 388 Kč

Kontejner
14 m3

Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška 1,9 m

kontejner-na-sut-a-odpad-14m3

nebo

 

Objem Materiál Cena bez DPH Cena s DPH
14 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 2 tuny) 5 500 Kč 6 655 Kč
14 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 4 300 Kč 5 203 Kč
14 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 3 800 Kč 4 598 Kč

  • Ceník je platný od 1.1.2021
  • V případě, že Vámi požadovaný druh odpadu není v ceníku, obraťte se na náš dispečink pro cenovou kalkulaci.
  • Ceny platí pro Kladno a okolí vč. dopravy, likvidace odpadu a pronájmu kontejneru na max. 2 dny. Každý další den je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
  • Na větší vzdálenosti mimo Kladno účtujeme dopravné 28,- Kč/km
  • Cena je stanovena pro kontejnery naplněné maximálně po horní okraj. Při přeložení účtujeme 700,- Kč/m3.
  • Pokud je váha směsného komunálního odpadu vyšší, než je stanoveno v ceníku, za každou tunu navíc účtujeme 1.870,- Kč bez DPH
  • Komunálním odpadem se rozumí objemný odpad z vyklízení domů, bytů, sklepů apod. ( kat.č. 200307), směsný komunální odpad (kat.č. 200301) a směsný odpad ze staveb (kat.č.170904).
  • Do komunálního odpadu nepatří veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, velké elektrospotřebiče, suť, hlína a kamení.
  • V případě, že se v kontejneru nachází jiný odpad, než pro který je určen, účtujeme poplatek za vytřídění a likvidaci dle druhu odpadu.