Odvoz suti a odpadu

Nejrychlejší kontejnery Kladno

Kontejnery od 1 990 Kč

Odvoz odpadů, suti, zeminy, komunálního odpadu, bio odpadů a dalších materiálů

Náš ceník

Vozidla Bikramka.cz jsou mobilním zařízením ke sběru a výkupu odpadů IČZ CZS02722.
Na odvoz odpadů Vám rádi vystavíme potvrzení pro stavební a jiné úřady.
Všechny naše kontejnery lze otevírat!

Kontejner
3 m3

Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška: 0,4 m

kontejner-na-sut-a-odpad-3m3

nebo

Objem Materiál Cena bez DPH Cena s DPH
3 m3 zemina výkopová (bez suti) 2 190 Kč 2 650 Kč
3 m3 stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 2 490 Kč 3 013 Kč
3 m3 směs zeminy se sutí 2 690 Kč 3 255 Kč
3 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 0,5 tuny) 3 490 Kč 4 223 Kč
3 m3 stavební suť nebo zemina znečištěná jiným odpadem (plasty, sádrokarton, polystyren apod.) 3 990 Kč 4 828 Kč
3 m3 směsný komunální odpad se sutí (max. 1 tuna) – např. bytové jádro 5 190 Kč 6 280 Kč
3 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 2 190 Kč 2 650 Kč
3 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 1 990 Kč 2 408 Kč
3 m3 střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 2 190 Kč 2 650 Kč

Kontejner
5 m3

Délka: 4,2 m
Šířka: 2,2 m
Výška: 0,55 m

kontejner-na-sut-a-odpad-5m3

nebo

Objem Materiál Cena bez DPH Cena s DPH
5 m3 zemina výkopová (bez suti) 3 190 Kč 3 860 Kč
5 m3 stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 3 590 Kč 4 344 Kč
5 m3 směs zeminy se sutí 3 990 Kč 4 828 Kč
5 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) 4 490 Kč 5 433 Kč
5 m3 stavební suť nebo zemina znečištěná jiným odpadem (plasty, sádrokarton, polystyren apod.) 4 990 Kč 6 038 Kč
5 m3 směsný komunální odpad se sutí (max. 1,5 tuny) – např. bytové jádro 6 590 Kč 7 974 Kč
5 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 3 190 Kč 3 860 Kč
5 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 2 990 Kč 3 618 Kč
5 m3 střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 3 190 Kč 3 860 Kč

Kontejner
8 m3

Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška: 1 m

kontejner-na-sut-a-odpad-8m3

nebo

Objem Materiál Cena bez DPH Cena s DPH
8 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 1,5 tuny) 5 490 Kč 6 643 Kč
8 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 3 990 Kč 4 828 Kč
8 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 3 590 Kč 4 344 Kč

Kontejner
14 m3

Délka: 3,8 m
Šířka: 2 m
Výška 1,9 m

kontejner-na-sut-a-odpad-14m3

nebo

 

Objem Materiál Cena bez DPH Cena s DPH
14 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 2 tuny) 7 990 Kč 9 668 Kč
14 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 4 990 Kč 6 038 Kč
14 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 4 490 Kč 5 433 Kč

 • Ceník je platný od 10.1.2024
 • V případě, že Vámi požadovaný druh odpadu není v ceníku, obraťte se na náš dispečink pro cenovou kalkulaci.
 • Ceny platí pro Kladno a nejbližší okolí vč. dopravy, likvidace odpadu a pronájmu kontejneru na max. 2 dny. Každý další den je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
 • Na větší vzdálenosti mimo Kladno účtujeme dopravné 33,- Kč/km
 • Cena je stanovena pro kontejnery naplněné maximálně po horní okraj. Při přeložení účtujeme 1000,- Kč/m3.
 • Pokud je váha směsného komunálního odpadu vyšší, než je stanoveno v ceníku, za každou tunu navíc účtujeme 2.900,- Kč bez DPH
 • Komunálním odpadem se rozumí objemný odpad z vyklízení domů, bytů, sklepů apod. ( kat.č. 200307), směsný komunální odpad (kat.č. 200301) a směsný odpad ze staveb (kat.č.170904).
 • Do komunálního odpadu nepatří veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, suť, hlína, kamení a sádrokarton. Elektroodpad musí být umístěn v kontejneru viditelně navrchu tak, aby jej bylo možné předat k recyklaci.
 • Za každou pneumatiku vhozenou do komunálního odpadu účtujeme za likvidaci 200,- Kč bez DPH osobní/kus, 400,- Kč bez DPH nákladní/kus
 • Sádrokarton neodebíráme a nelikvidujeme.
 • V případě, že se v kontejneru nachází jiný odpad, než pro který je určen, účtujeme poplatek za vytřídění a likvidaci dle druhu odpadu.